Po co robi się badania geologiczne, cz. 2

with Brak komentarzy

Badania geologiczne pod przydomowe oczyszczalnie

Pisałam we wcześniejszym poście o konieczności badań geologicznych pod domy jednorodzinne. Ta sama reguła dotyczy również przydomowych oczyszczalni ścieków. Przed rozpoczęciem inwestycji powinniśmy mieć informacje na temat rodzaju gruntu występującego w podłożu oraz głębokości zalegania zwierciadła wody gruntowej i jego wahania. Dzięki temu będziemy wiedzieć jak możemy odprowadzać ścieki na naszej działce. Badania uchronią nas również przed wykonaniem oczyszczalni, która nie będzie spełniać swojej funkcji.

Najprostszy sposób odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków to drenowanie bezpośrednio do gruntu pod warunkiem, że drenaż posadowiony będzie w gruntach piaszczystych średnioziarnistych lub drobnoziarnistych, a miąższość utworów piaszczystych od dna drenów do zwierciadła wody gruntowej wynosić będzie minimum 1,5 m (przy czym należy uwzględnić również naturalne, okresowe wahania zwierciadła wody  podziemnej).

Warunki te nie będą spełnione, gdy będziemy mieli w podłożu:

- grunty spoiste – nieprzepuszczalne lub słabo przepuszczalne dla wody, gdzie ścieki nie będą miały możliwości samooczyszczenia poprzez powolną filtrację w dół, ponieważ zanieczyszczenia będą „stały” na tych gruntach.

- grunty dobrze i bardzo dobrze przepuszczalne, przez które ścieki przelecą bardzo szybko i nie odbędzie się etap powolnego samooczyszczania tlenowego.

- płytko położone zwierciadło wody gruntowej lub położenie dna drenażu w strefie naturalnych wahań zwierciadła wody podziemnej.

 

W takim przypadku trzeba będzie rozważyć alternatywne rozwiązania oczyszczania ścieków lub wykonać tradycyjne szambo, czyli zbiornik bezodpływowy.

Badania geologiczne pod oczyszczalnię można połączyć z wykonaniem badań pod dom, co oszczędzi inwestorowi czasu i pieniędzy.

 

opracowała: Marlena Wyspiańska