Krótko o uprawnieniach geologicznych

with Brak komentarzy

Każdy geolog, w zależności od stażu pracy i doświadczenia zawodowego może starać się o potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych zdając specjalny egzamin i otrzymując potwierdzenie w postaci świadectwa kwalifikacji. Uprawnienia geologiczne podzielone są na kategorie ponumerowane od I do XIII, z czego kategoria X, XI i XII zostały anulowane i połączone w jedną kategorię XIII.

Najniższe rangą uprawnienia kategorii XIII, pozwalają młodym geologom, po rocznej praktyce przy pracach terenowych, na samodzielne dozorowanie i kierowanie robotami geologicznymi w terenie.

Dopiero po minimum 3 latach praktyki zawodowej w jednej z pięciu dziedzin geologii: geologii złożowej, hydrogeologii, geologii inżynierskiej, kartografii geologicznej i geofizyki, geolog może się starać o zdobycie kwalifikacji zawodowych wyższego rzędu w kategorii od I do IX. Uprawnienia te pozwalają  na samodzielne projektowanie, kierowanie w terenie i dokumentowanie prac geologicznych oraz podpisywanie się pod wynikami badań, zgodnie z posiadaną kategorią.

Zlecając prace geologiczne, powinniśmy zwrócić uwagę, czy geolog je wykonujący posiada odpowiednie do tego kwalifikacje zawodowe.

Więcej o uprawnieniach geologicznych możemy dowiedzieć się z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii.