Krótko o uprawnieniach geologicznych

with Brak komentarzy

Każdy geolog, w zależności od stażu pracy i doświadczenia zawodowego może starać się o potwierdzenie swoich kwalifikacji zawodowych zdając specjalny egzamin i otrzymując potwierdzenie w postaci świadectwa kwalifikacji.

Najniższe rangą uprawnienia kategorii XIII (wcześniej były to kategorie XI i XII, które obecnie połączono w jedną kategorię XIII), pozwalają młodym geologom, na samodzielne dozorowanie i kierowanie robotami geologicznymi w terenie.

Po odbyciu praktyki zawodowej w jednej z pięciu dziedzin geologii: geologii złożowej, hydrogeologii, geologii inżynierskiej, kartografii geologicznej i geofizyki, geolog może się starać o zdobycie kwalifikacji zawodowych wyższego rzędu w kategorii od I do IX. Uprawnienia te pozwalają  na samodzielne projektowanie, kierowanie w terenie i dokumentowanie prac geologicznych oraz podpisywanie się pod wynikami badań, zgodnie z posiadaną kategorią.

Zlecając prace geologiczne, powinniśmy zwrócić uwagę, czy geolog je wykonujący posiada odpowiednie do tego kwalifikacje zawodowe.

Więcej o uprawnieniach geologicznych możemy dowiedzieć się z Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii.