Forma przedstawiania geotechnicznych warunków posadowienia
with Brak komentarzy

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) geotechniczne warunki posadowienia przedstawia się w formie: 1. opinii geotechnicznej … Czytaj więcej