Budowa domu jednorodzinnego to poważna inwestycja spędzająca sen z powiek niejednej osobie. Mając finanse na rozpoczęcie realizacji naszego wymarzonego domu, musimy wybrać odpowiedni projekt budynku, firmę budowlaną, która nam ten dom wykona, zaplanować aranżację wnętrza i ogrodu oraz odbyć szereg procedur urzędowych.  Wśród wymienionych elementów, przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac budowlanych, powinno się również znaleźć miejsce na badania geologiczne w miejscu planowanego posadowienia budynku, czy oczyszczalni ścieków. Firma Arkanites oferuje pełen pakiet usług geologicznych niezbędnych przy realizacjach tego typu inwestycji. Wykonujemy m.in.:

  • Opinie geotechniczne dla potrzeb posadowienia budynków jednorodzinnych, przy prostych warunkach gruntowych.
  • Dokumentacje badań podłoża gruntowego dla potrzeb posadowienia budynków jednorodzinnych przy złożonych warunkach gruntowych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie przy skomplikowanych warunkach gruntowych.
  • Opinie hydrogeologiczne na potrzeby wykonania przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.
  • Niezbędne wiercenia i badania gruntu oraz wody gruntowej dla potrzeb posadowienia fundamentów przyszłego domu oraz przydomowej oczyszczalni ścieków.
  • Projekty robót geologicznych oraz dokumentacje geologiczne pod pionowe wymienniki gruntowe na potrzeby instalacji pomp ciepła.
  • Inne opracowania zgodnie z profilem prowadzonej działalności.